Til Forsiden
Kontakt os


UU-Vestegnens opsøgende vejledning kommer langt omkring...

Uddannelse til alle

UU-Vestegnen tilbyder og forestår uddannelsesvejledning for elever på 7.-10. klassetrin på alle folke-, privat- og specialskoler i vores 5 kommuner.

UU-Vestegnen tilbyder tillige uddannelses-
vejledning til unge i alderen 16 til 25 år.

Du kan få hjælp/vejledning hos din uddannelsesvejleder. Du finder dem under kommunerne øverst på denne side.

Derudover kan du besøge:
e-vejledning - som også kan kontaktes på tlf. 7022 2207.

Læs mere om UU-Vestegnens tilbud under:
Om os

Profilmodellen - Statistik & Analyse  
På vej mod de 95%
UU-Vestegnen viser fortsat fremgang for årgang 2012.
Kommunerne "scorer" fra 89%-93%, hvilket betyder en fremgang på 10-11 pct. point på bare seks år.

Mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere i %
Kommune

 2006

2008

2009

2010

2011

2012

Albertslund

79,20

80,50

83,30

86,00

89,00

89,00

 

 

 

 

 

 

 
Ballerup

81,40

82,70

85,40

89,00

92,00

93,00

             
Glostrup

82,10

83,20

87,00

87,00

90,00

93,00

             
Høje-Taastrup

80,30

82,90

83,60

85,00

90,00

90,00

             
Rødovre

80,80

80,30

82,20

85,00

91,00

92,00

 

 

 

 

 

 

 

Landsplan

84,00

85,30

87,40

89,60

92,00

93,00


Uni-C "Profilmodellen 2012 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den unge går i 9. klasse."

En ungdomsårgang er her defineret som de unge, som afslutter 9. klasse det samme år.
Modellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. Profilmodellens resultater for mindre kommuner vil være behæftet med større usikkerhed end for store.


Kurser i UU-Vestegnen 
UU-Vestegnen udbyder kursus om udskoling og ungdomsuddannelserne for lærere i 8., 9. og 10. klasse og 
kursus om de unges valg af ungdomsuddannelse til klubpædagoger, SSP-konsulenter, gademedarbejder og andre, der arbejder med de unge.

Kurserne er på 4 timers varighed

Tilmelding:

Om udskoling og ungdomsuddannelserne
(for lærere i 8., 9. og 10. klasse)

Om unges valg af ungdomsuddannelser
(for klubpædagoger, SSP-konsulenter, gademedarbejder og andre, der arbejder med de unge)


UU-Vestegnen på Grønland 
UU-Vestegnen medvirker til at implementere uddannelsesvejledning i Grønlands næststørste by Sisimiut/Maniitsoq.

Samarbejde har bl.a. betydet at UU har haft besøg af både vejledere, lærere, forvaltningschefer og politikere, ligesom Flere vejledere fra UU har deltaget i forskellige aktiviteter og workshops i Grønland.

Artikel fra lokal avis 


Lovforslag fremsat 19. marts 2014 
Læs resumé om de væsentligste ændringsforslag.

Ny lov om vejledning pr. 1.08.14,
erhvervsuddannelse pr. 1.08.15
& Kombineret Ungdomsuddannelse pr. 1.08.15

Resumé


Information til lærere og skoleledere 
Information til lærere og skoleledere vedr. vejledning til uddannelse og erhverv pr. 1.08.14.

Lærere
Skoleledere


Erhvervsguiderne - 6.-10. klasse 
Går du i 6.-10. klasse og har brug for en "Uddannelsesguide" eller en mentor fra en lokal virksomhed.

UU-Vestegnen har indledt et samarbejde med Center for socialt ansvar FSA, så vi nu også kan tilbyde unge i 6. – 10. klasse en "Uddannelsesguide", eller en mentor, som er en voksen fra en lokal virksomhed, som gerne vil yde de unge en støtte ift. afklaring af deres uddannelse- og arbejdsmæssige fremtid.

Den enkelte unge kan regne med at få hjælp i ca. 5 timer pr. måned, og gennem ca. 1 år. Forældrene til de unge under 18 år skal også under denne ordning give samtykke til, at deres barn må deltage i ordningen, ligesom det er en forudsætning, at den unge gerne selv vil have en voksen mentor tilknyttet.

Nærmere oplysninger hos
Søren Åkjær
Sous-chef i UU-Vestegnen
Mail: soeren.aakjaer@uu-vestegnen
Mobil: 2428 7574

Quick links
Find din vejleder
Brobyg/Intro
Praktik info
Katalog 2014/2015
Kurser 2013
UU-Opgavefordeling
Ydelseskatalog '10/'11
STU - Særlig uddannelse
EGU
Produktionsskoler
UU´s Rollemodeller
eVejledning
Optagelse.dk
UddannelsesGuiden
It-Portal: Genvej Nu
Hvad kan jeg blive


Årsberetning 2013

UU-Vestegnens
ÅrsberetningEva rapport 2012

Evaluering af 10. klasse
»Læs mere


Få besøg af rollemodel

Få besøg af ung rollemodel fra erhvervsskolerne
» Læs mere


10 gode grunde

UU-Vestegnen sætter fokus på EUD
» Læs mere


Fokuselever

UU-Vestegnen følger de unge tæt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Procedure for UU-Vestegnens Fokuselever


Pligt til uddannelse
For unge mellem 15 til og med 17 år, jf. bek. 837 af 30/06/14.
» Læs mere


Uddannelsesparat
UU-Vestegnen har i samarbejde med regionens tekniske skoler og øvrige UU drøftet ungepakkens lancering af begrebet "uddannelsesparat".
» Læs mere


Mentorordning
Med en Mentorordning kan du blive eller få en mentor.
» Læs mere


Særlig uddannelse
STU-procedure vedrørende indstilling til kommunen.
» Læs mere
Opdateret:  22. august| 2014 Copyright © 2014 UU-Vestegnen