Til Forsiden
Kontakt os


UU-Vestegnens opsøgende vejledning kommer langt omkring...

Uddannelse til alle

UU-Vestegnen tilbyder og forestår uddannelsesvejledning for elever på 7.-10. klassetrin på alle folke-, privat- og specialskoler i vores 5 kommuner.

UU-Vestegnen tilbyder tillige uddannelses-
vejledning til unge i alderen 16 til 25 år.

Du kan få hjælp/vejledning hos din uddannelsesvejleder. Du finder dem under kommunerne øverst på denne side.

Derudover kan du besøge:
e-vejledning - som også kan kontaktes på tlf. 7022 2207.

Læs mere om UU-Vestegnens tilbud under:
Om os


 

Profilmodellen - Statistik & Analyse  

Mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere i %
Kommune

 2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Albertslund

79,20

80,50

83,30

86,00

89,00

89,00

89,00

 

 

 

 

 

 

   
Ballerup

81,40

82,70

85,40

89,00

92,00

93,00

92,00

               
Glostrup

82,10

83,20

87,00

87,00

90,00

93,00

94,00

               
Høje-Taastrup

80,30

82,90

83,60

85,00

90,00

90,00

90,00

               
Rødovre

80,80

80,30

82,20

85,00

91,00

92,00

93,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsplan

84,00

85,30

87,40

89,60

92,00

93,00

93,00


Uni-C "Profilmodellen 2013 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den unge går i 9. klasse."

En ungdomsårgang er her defineret som de unge, som afslutter 9. klasse det samme år.
Modellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. Profilmodellens resultater for mindre kommuner vil være behæftet med større usikkerhed end for store.


Åbent Hus - 9. og 10. klasse
Kom til Åbent Hus arrangement på ungdomsuddannelserne

Du kan finde uddannelsesinstitution og "Åbent Hus" dag på
genvej.nu


Optagelse.dk - frist 1. marts 
Tilmeldingsfristen for tilmelding til 10. klasse og en ungdomsuddannelse er d. 1. marts

Elever i 9. og 10. klasse skal senest d. 1. marts tilmelde sig en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Tilmeldingen findes på: www.optagelse.dk


Vejledning til optagelse.dk kan findes på uddannelsesguiden:

www.ug.dk/optagelse

Uddannelsesvejlederne på skolerne hjælper og vejleder – de parathedsvurderer og signere tilmeldingen.

Hvis du ikke går i skole og gerne vil tilmelde dig en ungdomsuddannelse, skal du henvende dig til din UU-Vejleder for at få hjælp. Find din UU-Vejleder her:
www.minvejleder.dk"Upgrade" 

"Upgrade" - Vild med Dansk & Matematik.

UU-Vestegnen er pt. part i et udviklingsarbejde i samarbejde med Region Hovedstaden og VUC-Vestegnen, der skal bringe 20 super seje unge fra Vestegnen klar til studiestart på EUD - Januar 2015.Klik

VIGTIGT - Digital Post
Digital Post – alle over 15 år med dansk bopæl og CPR-nummer.

Fra den 1. november 2014 har alle personer på 15 år og derover fået en elektronisk postkasse.

Dette betyder, at I vil få post via borger.dk f.eks. vedr. brobygning, intro, praktik, bibliotek, optagelse på uddannelse, SU m.v.

Så I skal huske at gå ind og bestille en Nem id - den skal I bruge for at åbne posten på borger.dk.

Når I er kommet ind med Nem-id skal I tilmelde jer mail/sms tjenesten,
så vil I få tilsendt en sms, når der er post til jer.

Det er lovpligtigt - så gå på borger.dk og få en Nem-id.

OBS!!
Der er i øjeblikket problemer med at tilgå Digital Post, hvis du anvender Internet Explorer 8.
Prøv evt. en anden browser fx Chrome, eller opgrader din nuværende Internet Explorer til en nyere version.


Læs her hjælpefolder til Digital Post

Når du fylder 15 år skal du kunne modtage Digital Post

Dette gør du ved:
  1. Få et NemID- kræver pas eller (knallert)kørekort
  2. Oprette en Digital Postkasse

Unge der fylder 15 år vil også bliver informeret om dette via brev.

Du skal bruge NemID for at oprette og åbne Digital Post

Har du en bankkonto med Netbank kan du få et NemID i din bank. 

For at bruge det samme NemID til Digital Post og andre offentlige selvbetjeningsløsninger skal du bestille en offentlig digital signatur til dit NemID fra banken her: Brug NemID fra din bank til offentlige hjemmesider

Når du har oprettet postkassen kan du

  • få besked når der er post på mail og sms
  • giv læseadgang til andre (f.eks. dine forældre)
  • se posten på smartpone, tablet eller computer

Hvis du har yderlige spørgsmål til NemID, Digital Post eller offentlige selvbetjeningsløsninger kan du kontakte Den Digital Hotline på 70 20 00 00


kvalificering i foreløbig UPV - seminar 

Med henblik på at kvalificere lærere og ledere ift. den kommende uddannelsesparathedsvurdering i 8. kl., afholder UU-Vestegnen en række arbejdsseminarer for ansatte i hver enkelt kommune.

21.10. kl.08.30-13  Albertslund
22.10. kl.14.00-17  Høje-Taastrup
24.10. kl.08.30-13  Rødovre
28.10. kl.14.30-17  Glostrup
29.10. kl.14.00-17    Høje-Taastrup
04.11. kl.14.00-17    Ballerup

Der er pt. tilmeldt 190 lærere. Se nedenstående opslag for indhold på arbejdsseminaret. Vær særlig opmærksom på de to UPV cases Emma og Nicolas.

For yderligere oplysning og evt. eftertilmelding:

Carsten.boetker@uu-vestegnen.dk
soeren.aakjaer@uu-vestegnen.dk

Div. materialer samt cases for download:
Case 1 Nicolas
Case 2 Emma
Arbejdspapir Værktøjer til handleplan
Arbejdspapir Forslag til skabelon til handleplan

Opmærksomhedspunkter ved den foreløbig UPV
Undervisningsministeriets folder: Værktøj og inspiration
UU-Vestegnens Invitation


De unges perspektiv - artikel 
I Høje-Taastrup Kommune kæmper man med at få de unge til at tage en ungdomsuddannelse. Derfor vil kommunen snart iværksætte seks uddannelsestiltag, der skal styrke samarbejdet med forældrene og motivere de unge igennem rollemodeller.

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22. Af Ole Obitsø

Læs mere


NYT 10. klassetilbud-Ballerup Kommune 
CPH WEST i Ballerup har i samarbejde med Ballerup Kommune udviklet en nyt 10. klassetilbud fra skoleåret 2015/2016. Det nye 10. klassetilbud hedder Talent:10.

Der vil blive introduceret til Talent:10 for kommende elever og forældre ved besøg i folkeskolen, Åbent hus-arrangementer, events og på uddannelsesmesse.


UU-Vestegnen 2014-2015 
UU-Vestegnens "Nyhedsbrev" til skolechefer, folkeskoleledere og lærere i udskolingen.

UU-Vestegnen fortsætter med uændret bemanding i skoleåret 2014-2015 Gode nyheder til alle Folkeskoler om UU-Vestegnens betjening.

Læs centerchefens nyhedsbrev om vejlederreformen


Profilmodellen - Statistik & Analyse  
På vej mod de 95%
UU-Vestegnen viser fortsat fremgang for årgang 2012.
Kommunerne "scorer" fra 89%-93%, hvilket betyder en fremgang på 10-11 pct. point på bare seks år.

Mindst en ungdomsuddannelse 25 år senere i %
Kommune

 2006

2008

2009

2010

2011

2012

Albertslund

79,20

80,50

83,30

86,00

89,00

89,00

 

 

 

 

 

 

 
Ballerup

81,40

82,70

85,40

89,00

92,00

93,00

             
Glostrup

82,10

83,20

87,00

87,00

90,00

93,00

             
Høje-Taastrup

80,30

82,90

83,60

85,00

90,00

90,00

             
Rødovre

80,80

80,30

82,20

85,00

91,00

92,00

 

 

 

 

 

 

 

Landsplan

84,00

85,30

87,40

89,60

92,00

93,00


Uni-C "Profilmodellen 2012 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, hvis uddannelsessystemet og de unges uddannelsesadfærd i fremskrivningsperioden er som det år, hvor den unge går i 9. klasse."

En ungdomsårgang er her defineret som de unge, som afslutter 9. klasse det samme år.
Modellen på kommuneniveau er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde bopæl i kommunen ved afslutning af 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. Profilmodellens resultater for mindre kommuner vil være behæftet med større usikkerhed end for store.


UU-Vestegnen på Grønland 
UU-Vestegnen medvirker til at implementere uddannelsesvejledning i Grønlands næststørste by Sisimiut/Maniitsoq.

Samarbejde har bl.a. betydet at UU har haft besøg af både vejledere, lærere, forvaltningschefer og politikere, ligesom Flere vejledere fra UU har deltaget i forskellige aktiviteter og workshops i Grønland.

Artikel fra lokal avis 


Lovforslag fremsat 19. marts 2014 
Læs resumé om de væsentligste ændringsforslag.

Ny lov om vejledning pr. 1.08.14,
erhvervsuddannelse pr. 1.08.15
& Kombineret Ungdomsuddannelse pr. 1.08.15

Resumé


Information til lærere og skoleledere 
Information til lærere og skoleledere vedr. vejledning til uddannelse og erhverv pr. 1.08.14.

Lærere
Skoleledere


Erhvervsguiderne - 6.-10. klasse 
Går du i 6.-10. klasse og har brug for en "Uddannelsesguide" eller en mentor fra en lokal virksomhed.

UU-Vestegnen har indledt et samarbejde med Center for socialt ansvar FSA, så vi nu også kan tilbyde unge i 6. – 10. klasse en "Uddannelsesguide", eller en mentor, som er en voksen fra en lokal virksomhed, som gerne vil yde de unge en støtte ift. afklaring af deres uddannelse- og arbejdsmæssige fremtid.

Den enkelte unge kan regne med at få hjælp i ca. 5 timer pr. måned, og gennem ca. 1 år. Forældrene til de unge under 18 år skal også under denne ordning give samtykke til, at deres barn må deltage i ordningen, ligesom det er en forudsætning, at den unge gerne selv vil have en voksen mentor tilknyttet.

Nærmere oplysninger hos
Søren Åkjær
Sous-chef i UU-Vestegnen
Mail: soeren.aakjaer@uu-vestegnen
Mobil: 2428 7574

Quick links
Find din vejleder
Brobyg/Intro
Praktik info
Katalog 2014/2015
Kurser 2013
UU-Opgavefordeling
Ydelseskatalog '10/'11
STU - Særlig uddannelse
EGU
Produktionsskoler
UU´s Rollemodeller
eVejledning
Optagelse.dk
UddannelsesGuiden
It-Portal: Genvej Nu
Hvad kan jeg blive


Årsberetning 2014

UU-Vestegnens
ÅrsberetningEva rapport 2012

Evaluering af 10. klasse
»Læs mere


Få besøg af rollemodel

Få besøg af ung rollemodel fra erhvervsskolerne
» Læs mere


10 gode grunde

UU-Vestegnen sætter fokus på EUD
» Læs mere


Fokuselever

UU-Vestegnen følger de unge tæt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Procedure for UU-Vestegnens Fokuselever


Pligt til uddannelse
For unge mellem 15 til og med 17 år, jf. bek. 837 af 30/06/14.
» Læs mere


Uddannelsesparat
UU-Vestegnen har i samarbejde med regionens tekniske skoler og øvrige UU drøftet ungepakkens lancering af begrebet "uddannelsesparat".
» Læs mere


Mentorordning
Med en Mentorordning kan du blive eller få en mentor.
» Læs mere


Særlig uddannelse
STU-procedure vedrørende indstilling til kommunen.
» Læs mere
Opdateret:  26. februar| 2015 Copyright © 2015 UU-Vestegnen