Til Forsiden
Kontakt os


UU-Vestegnens opsøgende vejledning kommer langt omkring...

Uddannelse til alle

UU-Vestegnen tilbyder og forestår uddannelsesvejledning for elever på 7.-10. klassetrin på alle folke-, privat- og specialskoler i vores 5 kommuner.

UU-Vestegnen tilbyder tillige uddannelses-
vejledning til unge i alderen 16 til 25 år.

Du kan få hjælp/vejledning hos din uddannelsesvejleder. Du finder dem under kommunerne øverst på denne side.

Derudover kan du besøge:
e-vejledning - som også kan kontaktes på tlf. 7022 2207.

Læs mere om UU-Vestegnens tilbud under:
Om osErhvervsguiderne - 6.-10. klasse 
Går du i 6.-10. klasse og har brug for en "Uddannelsesguide" eller en mentor fra en lokal virksomhed.

UU-Vestegnen har indledt et samarbejde med Center for socialt ansvar FSA, så vi nu også kan tilbyde unge i 6. – 10. klasse en "Uddannelsesguide", eller en mentor, som er en voksen fra en lokal virksomhed, som gerne vil yde de unge en støtte ift. afklaring af deres uddannelse- og arbejdsmæssige fremtid.

Den enkelte unge kan regne med at få hjælp i ca. 5 timer pr. måned, og gennem ca. 1 år. Forældrene til de unge under 18 år skal også under denne ordning give samtykke til, at deres barn må deltage i ordningen, ligesom det er en forudsætning, at den unge gerne selv vil have en voksen mentor tilknyttet.

Nærmere oplysninger hos
Søren Åkjær
Sous-chef i UU-Vestegnen
Mail: soeren.aakjaer@uu-vestegnen
Mobil: 2428 7574

Quick links
Find din vejleder
Brobyg/Intro
Praktik info
Aktivitetskatalog '13/'14
Kurser 2013
UU-Opgavefordeling
Ydelseskatalog '10/'11
STU - Særlig uddannelse
EGU
Produktionsskoler
UU´s Rollemodeller
eVejledning
Optagelse.dk
UddannelsesGuiden
It-Portal: Genvej Nu
Hvad kan jeg blive


Årsberetning 2013

UU-Vestegnens
ÅrsberetningEva rapport 2012

Evaluering af 10. klasse
»Læs mere


Få besøg af rollemodel

Få besøg af ung rollemodel fra erhvervsskolerne
» Læs mere


10 gode grunde

UU-Vestegnen sætter fokus på EUD
» Læs mere


Fokuselever

UU-Vestegnen følger de unge tæt i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Procedure for UU-Vestegnens Fokuselever


Pligt til uddannelse
For unge mellem 15 til og med 17 år, jf. bek. 872 af 7/07/10.
» Læs mere


Uddannelsesparat
UU-Vestegnen har i samarbejde med regionens tekniske skoler og øvrige UU drøftet ungepakkens lancering af begrebet "uddannelsesparat".
» Læs mere


Mentorordning
Med en Mentorordning kan du blive eller få en mentor.
» Læs mere


Særlig uddannelse
STU-procedure vedrørende indstilling til kommunen.
» Læs mere
Opdateret:  23. april| 2014 Copyright © 2014 UU-Vestegnen