Til Forsiden
Facebook 
  Kontakt 
 

Uddannelsesparathedsvurdering

Elever, der ønsker at påbegynde en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal uddannelsesparathedsvurderes af UU. Det er vigtigt, at eleven kan opfylde de personlige, sociale og faglige krav, som uddannelsen stiller.

At blive uddannelsesparat er en løbende proces, der arbejdes med fra 8. klasse. For ikke-parate elever planlægger UU-vejlederen og skolen i fællesskab en vejledningsplan, hvoraf det fremgår, hvilke ting den enkelte elev skal arbejde med for at blive uddannelsesparat. Forældre inddrages løbende.

Læs mere her:  
Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse  

Uddannelsesparathedsvurdering i 9. og 10. klasse

Undervisningsministeriet hæfte om personlige og sociale forudsætninger

Prezi fra kurser 8. og 9. klasse august 2016

Prezi fra kursus 10. klasse september 2016

Eksempel på informationsskrivelse til forældrene

Eksempel på skema til elevernes egenvurdering

Handleplan

Eksempel på skema til plan

Eksempel på skema til plan i word

Eksempel på udfyldt plan

Rapport fra EVA fra 2015 om UPV

Rapport fra EVA fra 2016 om UPV

Her kan du læse om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne
  


UU-Vestegnen
Vognporten 2, 1.
2620 Albertslund
Tlf: 43 32 1000
Email: uu-vestegnen@uu-vestegnen.dk

Åbningstider:
Man-tors: 08.30 til 15.30
Fre: 08.30 til 14.00


EAN: 579 800 887 0422
CVR: 28 12 79 87

Opdateret:   7. Januar | 2015
Copyright © 2015 UU-Vestegnen